Rand Agri ondersoek landboutoestande

Die doel van die toer was om aangeplante hektare te bepaal, die verspreiding van plantgewasse vas te stel, asook om die vordering en toestand van die gewasse te bestudeer.

Kwalitatiewe waarnemings van die produksiepotensiaal van somergewasse is gemaak op aangeplante landerye per gebied. Terselfdertyd is spesifieke liggings ook geëvalueer en vergelyk met lande in die onmiddellike omgewing.

Christoph Grey, uitvoerende direkteur van Rand Agri het ’n oorsig verskaf oor somergewaspotensiaal sowel as aanplantingsvordering en -toestande oor die gebiede.

Noordwes

Die stand van landerye in Noordwes lyk baie goed – heelwat beter as die vorige seisoen. Mielies in die gebied is almal in vroeë bestuiwingstadium, maar kort nou opvolgreën. Rand Agri verwag 6,8 metrieke ton per hektaar in die gebied.

Wes- en Sentraal-Vrystaat

Die Bothaville-area het ongeveer twee weke tevore goeie opvolgreën ontvang, daarom vertoon aangeplante graan tussen Viljoenskroon en Bothaville baie mooi. Ongeveer 95% van die somergewasse is reeds in saadstadium. Opvolgreën in hierdie area kan help met pitvorming.

“Die gebied tussen Bothaville en in die rigting na Vierfontein het egter versuipskade opgedoen, wat dit baie moeilik maak om ’n gemiddelde opbrengs te bepaal. Ons het tydens ’n vlug oor die gebied wel gesien daar is ook baie mooi dele, veral by Vierfontein, met heelwat minder versuipskade,” sê Grey.

Die stand in die Wes-Vrystaat is min of meer dieselfde as die vorige seisoen. Verlede jaar was daar droë kolle terwyl daar dié jaar versuipkolle voorkom.

Oos-Vrystaat

Oor die algemeen het die aanplantings in die Oos-Vrystaat beter potensiaal as die vorige seisoen. Kestell, Harrismith, Eeram, Warden en Kransfontein het egter versuipskade.

“Ek is aangenaam verras met aanplantingstoestande oos van Bethlehem. Ons skatting is dat ’n gemiddelde oes van tussen sewe tot sewe en ’n half ton per hektaar haalbaar is.”

Die Bethlehem-area het min versuipskade en ’n geskatte opbrengs van ongeveer agt ton per hektaar word verwag. Wes en noord van Bethlehem lyk dit egter ietwat anders.

Die goeie mielie-oes in Mpumalanga.

Die gebied van Bethlehem na Reitz en Petrus Steyn toon versuipskade, alhoewel die res van die aanplantings in die gebied baie mooi lyk. ’n Gemiddelde oes van tussen 6- 6,5 metrieke ton per hektaar in hierdie area is steeds moontlik.

Grey som die Oos-Vrystaat toestande soos volg op:

“Ek kan nie sien waarom die Oos-Vrystaat nie ‘n gemiddelde-oes van sewe ton per hektaar sal kan lewer nie. Ons is aangenaam verras met hoe goed die graan herstel het na die versuipskade van ongeveer ses weke tevore”.

Volgens die oesskattingskomitee is daar ’n afname in sonneblomhektare in die Vrystaat, maar Rand Agri is van mening dat die aangeplante sonneblom-hektare dieselfde as die vorige seisoen is.

Mpumalanga

Volgens Grey het Mpumalanga ’n beter oespotensiaal as die vorige seisoen.

’n Bo-gemiddelde tot rekord-oes word in die heelwat natter Morgenzon en Amersfoort-area verwag.

Die area tussen Amersfoort, Perdekop en Platrand is besonders mooi en ook lekker nat en dieselfde verwagtinge geld hier, asook vir die areas tussen Standerton, Val en Leslie.

Die gebied tussen Trichardt en Bethal lyk ook baie mooi, en behoort ’n bo-gemiddelde oes te kan lewer.

’n Bo-gemiddelde oes word in die Bethal en Hendrina area verwag, waar aanplantings baie mooi lyk. Die somergewasse in die area is redelik ver in hul ontwikkelingstadium gevorder, en ’n bietjie opvolgreën sal die aanplantings goed doen.

Droogteskade wat tussen Desember 2020 en Januarie 2021 in die Hendrina/Carolina area opgedoen is, is steeds te bespeur. Aanplantings in die area lyk nie so goed soos die ander areas in Mpumalanga nie, en slegs ’n gemiddelde oes word verwag.

Kontak gerus een van Rand Agri se graanbemarkers vir graanhandelbehoeftes, skakel die hoofkantore by (013) 243 1166 of stuur ’n e-pos saan info@randagri.co.za

Nota: Hierdie is die voorlopige stand van sake in lande in dié gebiede en sal weer tydens ’n latere toer bestudeer word

Die berig is gepubliseer in Die Middeleburg Observer.

By |2021-03-08T08:35:22+02:00March 8th, 2021|News|
Go to Top