Mpumalanga Aanplantingsverslag

Rand Agri bestudeer graantoestande tydens ‘n reis deur Mpumalanga vroeg Februarie 2021.

Die algehele indruk is positief en opbrengspotensiaal oor die algemeen in Mpumalanga vertoon bo-normaal goed. Die volgende drie weke is bepalend met opvolgreën wat verwag word om rekordoeste te verseker,

Lees meer in die Mpumalanga – Aanplantingsverslag vir bevindings en fotos van lande en gewastoestande.